Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: английски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език
В момента се прави актуален превод на този набор от данни.

Окръжен съвет, bassetlaw градски център граница

Граници на центъра на града (набор от данни е площ, определена като основен център на града. Наборът от данни съдържа две основни градски център, границите на зоните, определени като основни центъра на градовете. Наборът от данни бе създаден първоначално за основните стратегически политически документ, да бъдат изготвяни като част от рамката за местно развитие (LDF). Основната стратегия определя дългосрочната пространствена визия за района, стратегическите политики и предложения, необходими за нейното осъществяване и стратегически обект средства за ключови области на развитието.

Дистрибуции

Тагове

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://data.gov.uk/dataset/bassetlaw-district-council-town-centre-boundary
Последна актуализация октомври 16, 2018, 22:57 (UTC)
Създаден ноември 10, 2015, 14:57 (UTC)
Звено за връзка
Издател
Изменено 2018-10-16T22:57:33.757234
Идентификатор
  • bassetlaw-district-council-town-centre-boundary