Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: английски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език
В момента се прави актуален превод на този набор от данни.

Окръжен съвет, bassetlaw за зелени площи

Наборът от данни бе създаден първоначално за проучване на откритото пространство“. Откритото пространство, играе смола и изградени спортни дейности са били извършени проучвания, за да се гарантира, че предоставянето на паркове, детски площадки, спортни съоръжения, игрища, средства, места за отдих, зелени площи и на природни пространства отговарят на нуждите на местните общности по отношение на тяхното количество, качество и достъпност. Този конкретен набор от данни от 2012 г. се отнася за всички земи, категоризирани като места за отдих, зелените площи в рамките на bassetlaw окръг.

Дистрибуции

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://data.gov.uk/dataset/bassetlaw-district-council-amenity-green-space
Последна актуализация октомври 16, 2018, 22:52 (UTC)
Създаден ноември 10, 2015, 14:02 (UTC)
Звено за връзка
Издател
Изменено 2018-10-16T22:52:43.462708
Идентификатор
  • bassetlaw-district-council-amenity-green-space