Член 4 Насоки

Направление по член 4 се извършва от местния орган по планирането. Това ограничава обхвата на разрешените права за строеж, или във връзка с конкретна област или обект, или определен вид развитие навсякъде в зоната на Органа. Когато член 4 посока е в действие, може да се изисква план за развитие, което в противен случай би било разрешено развитие. Член 4 насоки се използват за контрол на дейности, които биха могли да застрашат характер на зона, призната като защитена зона.

Дистрибуции

Тагове

Обхват на набор от данни

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://data.gov.uk/dataset/article-4-directions27
Последна актуализация декември 20, 2016, 10:26 (UTC)
Създаден ноември 10, 2015, 13:10 (UTC)
Звено за връзка
Издател
Идентификатор
  • article-4-directions27