Годишен доклад за инцидентите

Освобождаването включва приложение, съдържащо броя и вида на инцидентите, докладвани на Агенцията за стандартите относно храните, които могат да окажат въздействие върху безопасността на храните. Освобождаването да приеме широко определение за такива инциденти, по естеството, сериозността и канал, през който те са отчетени. Признава се, че докладването могат да бъдат непълни. Източник: Наименование на Агенцията за стандартите относно храните: Официална статистика, която не е определена като национална статистика език: Алтернативно заглавие на английски език: Годишен доклад за инцидентите

Дистрибуции

Тагове

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://data.gov.uk/dataset/annual_report_of_incidents_
Последна актуализация декември 20, 2016, 05:39 (UTC)
Създаден ноември 10, 2015, 13:01 (UTC)
Издател
Идентификатор
  • annual_report_of_incidents_