Den Europæiske Dataportal

Fordelene ved at anvende data

Fordelene ved at anvende data

Der er mange fordele ved at anvende åbne data, herunder større effektivitet i offentlige forvaltninger, økonomisk vækst i den offentlige sektor samt større social tryghed.

Åbne data kan give bedre resultater og bidrage til at forbedre effektiviteten af offentlige tjenester. Datadeling på tværs af sektorer gør processer og levering af offentlige tjenester mere effektiv, og kan f.eks. give et overblik over unødvendige udgifter.

 

Økonomien kan styrkes gennem en lettere adgang til informationer, indhold og viden, hvilket igen bidrager til udvikling af innovative tjenester og nye forretningsmodeller.

 

Den sociale tryghed kan forbedres ,da det er en fordel for samfundet med informationer, der er mere gennemsigtige og tilgængelige. Åbne data styrker samarbejde, deltagelse og social innovation.

 

Økonomien kan styrkes gennem en lettere adgang til informationer, indhold og viden, hvilket igen bidrager til udvikling af innovative tjenester og nye forretningsmodeller.

Den direkte markedsandel for åbne data forventes i 2016 at blive 55,3 mia. EUR for EU 28+. Mellem 2016 og 2020 forventes markedsandelen at stige med 36,9 % til en værdi af 75,7 mia. EUR, inklusiv inflationsjusteringer. For perioden 2016-2020 beregnes den kumulative direkte markedsandel til 325 mia. EUR.

 

 

 

Stimuleringen af økonomien og en større efterspørgsel efter medarbejdere, der er kvalificerede til at arbejde med data, vil føre til skabelsen af nye jobs. I 2016 vil der i den private sektor i EU 28+ være 75 000 jobs relateret til åbne data. Inden 2020 vil dette tal øges til lige under 100 000 job relateret til åbne data.. Dette vil skabe næsten 25 000 nye direkte job vedrørende åbne data inden 2020.

 

Den offentlige sektors ydelser kan styrkes ved anvendelse af åbne data. Datadeling på tværs af sektorer gør processer og levering af offentlige tjenester mere effektiv, da det giver en hurtigere adgang til informationer. De akkumulerede besparelser for EU 28+ i 2020 forventes at blive på 1,7 mia. EUR..

 

Åbne data giver større effektivitet , da der anvendes realtidsdata. Det giver nem adgang til informationer, hvilket forbedrer den individuelle beslutningstagning. Følgende tre casestudier er beskrevet mere detaljeret: hvordan åbne data kan redde liv, hvordan de kan anvendes til at spare tid, samt hvordan åbne data kan bidrage til at opnå miljømæssige gevinster. Åbne data kan f.eks. potentielt  redde 7 000 liv om året , idet de giver mulighed for hurtigere førstehjælp. Anvendelse af åbne data i trafikken kan spare 629 millioner timers unødig ventetid på de europæiske veje. 


 

En sammenfatning af resultaterne af det økonomiske studie om fordelene ved åbne data kan læses her: