Gå til hovedindhold

Den Europæiske Dataportal

Den Europæiske Dataportal indsamler metadata fra oplysninger om den offentlige sektor på offentlige dataportaler i de europæiske lande. Hertil hører også oplysninger om tilvejebringelsen af data og fordelene ved at videreanvende data.

Om Den Europæiske Dataportal

Udover at indsamle metadata er det strategiske mål med Den Europæiske Dataportal at forbedre tilgængeligheden og øge værdien af åbne data.

  • Tilgængelighed: Hvordan får jeg adgang til disse informationer? Hvor kan jeg finde dem? Hvordan gør jeg dem tilgængelige? Inden for områder, på tværs af områder, på tværs af lande? På hvilket sprog?
  • Værdi: Hvad er formålet og den økonomiske gevinst? Hvad er den samfundsmæssige gevinst? Hvad er den demokratiske gevinst? I hvilket format? Hvad er den kritiske masse?

Den Europæiske Dataportal omfatter hele dataværdikæden, fra offentliggørelse til videreanvendelse af data.

Portalen er opdelt i følgende sektioner:

Søgning efter datasæt: Der er oprettet kategorier til at strukturere de metadata, der indsamles fra de forskellige lande. Disse kategorier følger revideringen af DCAT Application Profile g er kortlagt i henhold til Eurovoc Thesaurus.

Tilvejebringelse af data: Denne sektion giver en forståelse af åbne data ud fra en dataoperatørs synspunkt. Derudover giver den instrukser til personer, der ønsker, at deres dataportal skal indgå som en del af den europæiske dataportal.

Anvendelse af data: Denne sektion indeholder oplysninger om, hvordan åbne data anvendes samt de økonomiske fordele ved åbne data.

Uddannelse og bibliotek: Indeholder eLearning-moduler om åbne data samt træningsvejledninger og en videnbase med referencedokumenter vedrørende åbne data og præsenterede projekter.

Portaler kan være nationale, regionale, lokale eller områdespecifikke. Vi forbinder portaler i EU's medlemsstater, Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA), EU-tiltrædelseslande, samt lande der er involveret i EU's naboskabspolitik. Ved at høste åbne data fra den europæiske åbne dataportal dækker vi ligeledes europæiske institutioner, agenturer og organer, samt et vist grænseoverskridende indhold fra EU-finansierede projekter.

Sådan anvendes portalen

Den Europæiske Dataportal indsamler metadata fra offentlige data, som er gjort tilgængelige i Europa. De oprindelige datakataloger kan indeholde datasæt med fejl.

Portalen vurderer disse fejl og oplyser ejerne af katalogerne om dem. Det bidrager til at forbedre kvaliteten af tilgængelige metadata og data i hele Europa. Portalen er udviklet af Europa-Kommissionen med støtte fra et konsortium, som ledes af Capgemini Invent INTRASOFT International, Fraunhofer Fokus, con terra, Sogeti, Universitet i Southhampton, Time.Lex, 52 North og Lisbon Council.

Har du spørgsmål, kan du klikke på dette link.

Åbne data, som anvendes i Den Europæiske Dataportal, er data, som er offentliggjort af offentlige myndigheder eller på deres vegne.

Metadataene indeholder informationer, som er gjort tilgængelige med datasæt fra den oprindelige udgiver. Der kan forekomme forskellige licenser eller manglende licens, og videreanvendere af data bedes forespørge ejerne/udgiverne af dataene om, hvilke betingelser og vilkår der gælder for dataenes videreanvendelse.