Gå til hovedindhold

Bliv høstet af os

Den Europæiske Dataportals oprindelige indhold er indsamlet ved at høste data fra nationale offentlige dataportaler. Portalen kommer gradvist til at høste yderligere data fra regionale, lokale og domænespecifikke portaler.

Ønsker du, at informationerne på din portal eller websted skal være tilgængelige for Den Europæiske Dataportal?

Så skal du være opmærksom på følgende aspekter:

 • Offentliggør du informationer fra den offentlige sektor?
 • Høstes dine data allerede af en anden national eller lokal portal?

Hvis du kan svare ja til disse spørgsmål, er det vigtigt at angive det i kontaktformularen. Den Europæiske Dataportal høster måske allerede data fra den pågældende portal.

TFor at dine data kan blive høstet af den europæiske dataportal er der visse tekniske krav, der skal være opfyldt.

Nedenstående liste indeholder en tjekliste over de forskellige tekniske forudsætninger.

 1. Sørg for, at din portal stiller metadata til rådighed!
  Det er kun metadata, der kan høstes, ikke selve dataene.
 2. Hvilken metadatastandard anvendes der?
  CKAN/INSPIRE/DCAT-AP. Hvis der anvendes en anden standard, bedes du angive en detaljeret beskrivelse af det anvendte format.
 3. i hvilken form stilles metadataene til rådighed?
  XML/JSON
 4. Hvilken API anvendes til at hente dataene?
  CKAN/OAI-PMH/dump file
 5. Kræves der godkendelse for at få adgang til API?
  Ja/Nej
 6. Angiv en komplet ordliste til kategorisering eller andre felter, som anvender en defineret terminologi (for eksempel opdateringsfrekvens).
  Inklusiv oversættelse, hvis det er relevant.
 7. Anvend standardformat for dato og tid.
  ISO8601
 8. Understøttes en differentieret eller en fortløbende datahøst?
  Ja/Nej. Ved en fortløbende eller differentieret dataopsamling høstes kun de datasæt, som er ændret efter en bestemt dato
 9. Hvor ofte kan/bør der høstes data fra websiden?
  Dagligt/ugentligt/månedligt/etc.

Kravene i tjeklisten er beskrevet nærmere i nedenstående dokument.

Download

Udfyld kontaktformularen for at få opsamlet dine data af os. Du kan læse mere om, hvordan du kan forbedre din offentliggørelse af åbne data her