Evropský Datový Portál

Kontrolní seznam

Kontrolní seznam

Důležité kroky, které je třeba absolvovat před použitím dat.

Prvním krokem je mít přístup k datům. Data sama o sobě cílem nejsou. Lze je používat různými způsoby a za různým účelem. Mohou být také přístupná na základě různých licencí, v různých formátech a kvalitě. 


Váš účel

Definujte příslušný účel: Existuje řada účelů, v souvislosti s nimiž může používání otevřených dat vnést do vašich aktivit přidanou hodnotu. Díky otevřeným datům můžete získat přehled o konkrétním tématu, o kterém chcete znát nebo napsat podrobnosti (tj. datová žurnalistika). Otevřená data také mohou zajistit informace, které jsou třeba pro aplikace či služby, například podrobnosti o školách v případě, že vyvíjíte aplikaci, díky níž si rodiče vyberou pro své děti nejlepší školu. Otevřena data mohou také používat podniky ke zlepšení zákaznických profilů a k lepšímu uspokojení potřeb zákazníků. Ať už se používají pro soukromé, nebo komerční účely, otevřená data nabízejí celou řadu možností.

Identifikujte označení dat: Pokud víte, za jakým účelem data potřebujete, je důležité zjistit, zda data splňují vaše potřeby, dle metadat (dat o datech). Jestliže například chcete vytvořit aplikaci s poradenstvím o nejlepších možnostech základního vzdělání ve vašem okolí, je třeba zjistit, zda datový soubor, který chcete použít, zahrnuje školy zajišťující základní vzdělání, zda se vztahuje na konkrétní oblast vašeho zájmu a jsou k dispozici ukazatele výkonnosti.

 

Otevřená licence

Ověřte otevřenost: Podívejte se na licenční informace k souboru dat. Musíte mít k dispozici licenci, která umožňuje používání dat v souladu s vašimi záměry (např. pokud vyvíjíte komerční aplikaci, musí být povoleno opakované používání pro komerční účely).

Ověřte požadavky na uvedení zdroje: V licenci může být stanoveno, že lidé, kteří data používají, musí uvést subjekt, který data zveřejnil – při zveřejnění vašeho produktu nebo služby tedy musíte uvést majitele. Označuje se to jako uvedení zdroje.

Ověřte požadavky na shodné sdílení: Pokud je v nich uvedeno, že lidé, kteří kombinují data s jinými, musí výsledky šířit také jako otevřená data, musíte svá vlastní data po připojení jiných dat k původnímu zdroji zveřejňovat na základě podobné licence. Tomu se říká shodné sdílení. Dbejte na to, aby licence odpovídala vašemu účelu použití dat.

Není-li licence k dispozici, neexistují informace o platných podmínkách! V takovém případě kontaktujte vlastníka dat a ověřte si, jak lze jeho data používat.

 

Formát souborů

Poté, co se rozhodnete, že jsou příslušná data přesně to, co chcete, pravděpodobně budou soubory dat ke stažení v různých formátech. Podle vašich počítačových dovedností si můžete vybrat, který typ souborů je nejvhodnější. Nejčastějším formátem souborů tabulkových dat je „.csv“. Umožňuje do souboru doplnit další informace nebo data použít ve výpočtech. Soubory dat, které lze upravit, se zveřejňují v otevřeném formátu. Většina souborů dat je k dispozici v otevřeném formátu, ale mějte na paměti, že některé formáty (např. „.pdf“) nelze změnit. 

 

Kvalita dat

Na stránce, z níž chcete stáhnout soubor dat, byste měli najít informace o posledním datu změny souboru. Potřebujete-li data z konkrétní doby, je třeba zkontrolovat, jestli jsou k dispozici informace z této doby nebo byly v nedávné době aktualizovány. Ověřte si, zda jsou v souboru skutečně obsaženy informace, které jste očekávali, a zda rozumíte různým popiskům. 

 

Níže najdete krátký kontrolní seznam, který sestavil Open Data Institute (Institut pro otevřená data): 

Forma

 • Jak byla data zpracována?
 • Jsou v nezpracované nebo zpracované formě?
 • Jaký bude mít jejich forma vliv na analýzu/produkt/aplikaci?
 • Jaké syntaktické (jazyk) a sémantické (význam) transformace budete muset provést?
 • Jsou tato data kompatibilní s jinými soubory dat, které máte?

kvality

 • Jak aktuální data jsou?
 • Jak často se aktualizují?
 • Rozumíte všem polím a jejich kontextu?
 • Jak dlouho budou zveřejněna? Jaký je závazek zveřejňujícího subjektu?
 • Co víte o přesnosti dat?
 • Jak se postupuje v případě chybějících dat?

Porozhlédněte se po Evropském datovém portálu a zjistěte, jak vyhovuje vaším potřebám dat.