Evropský Datový Portál

Výhody používání dat

Sledujte nás  Twitter Facebook Google+ LinkedIn

Výhody používání dat

Výhod otevřených dat je celá řada, od větší efektivity veřejné správy, přes hospodářský růst soukromého sektoru až po větší společenský blahobyt.

Vyšší výkon díky otevřeným datům a větší efektivita veřejných služeb. Větší efektivity procesů a poskytování veřejných služeb lze dosáhnout díky mezioborovému sdílení dat, prostřednictvím kterého lze například získat přehled o zbytečných výdajích.

 

Výhody pro ekonomiku spočívají ve snadnějším přístupu k informacím, přičemž příslušný obsah a znalosti zase přispívají k rozvoji průkopnických služeb a tvorbě nových obchodních modelů.

 

Společenský blahobyt lze zvýšit díky výhodám transparentních a přístupných informací pro celou společnost. Otevřená data přispívají k lepší spolupráci, účasti a sociálním inovacím.

//www.europeandataportal.eu/cs/file/benefits-cspngbenefits-cs.png

 

Výhody pro ekonomiku spočívají ve snadnějším přístupu k informacím, přičemž příslušný obsah a znalosti zase přispívají k rozvoji inovativních služeb a tvorbě nových obchodních modelů.

Na rok 2016 se předpokládá velikost přímého trhu otevřených dat v EU 28+ ve výši 55,3 mld. eur. V letech 2016 až 2020 se trh rozroste o 36,9 % na hodnotu 75,7 mld. eur v roce 2020, včetně předpokládané inflace. Na období 2016–2020 se souhrnná velikost přímého trhu odhaduje na 325 mld. eur.

 

 

 

Vznikají nová pracovní místa díky stimulaci ekonomiky a větší poptávce po pracovnících, kteří jsou kvalifikovaní pro práci s daty. V roce 2016 bude v soukromém sektoru EU 28+ 75 000 pozicí pro práci s otevřenými daty. Do roku 2020 bude počet těchto pracovních míst činit téměř 100 000. Do roku 2020 se tak vytvoří téměř 25 000 nových přímých pracovních míst v oblasti otevřených dat.

 

Vyšší výkon veřejného sektoru díky otevřeným datům. Větší efektivity procesů a poskytování veřejných služeb lze dosáhnout díky mezioborovému sdílení dat, prostřednictvím kterého lze urychlit přístup k informacím. Dle předpokladů budou akumulované úspory nákladů v EU 28+ v roce 2020 činit 1,7 mld. eur

 

Díky otevřeným datům roste efektivita, protože používání dat v reálném čase umožňuje snadný přístup k informacím, které přispívají k lepšímu individuálnímu rozhodování. Posuzujeme podrobněji tři případové studie: jak mohou otevřená data zachraňovat život, jak je lze použít k úspoře času a jak jsou otevřená data přínosná životnímu prostředí. Otevřená data mají například potenciál zachránit ročně 7 000 životů díky časnějšímu zajištění resuscitace. Uplatnění otevřených dat v dopravě navíc může ušetřit 629 milionů hodin místo zbytečného čekání na silnicích po EU. 


 

Souhrn závěrů ekonomické studie výhod otevřených dat najdete zde: 

Vaše zpětná vazba nám pomůže zdokonalit služby uživatelům. Máte nějaký tip?
Verze 1.3 / Poslední aktualizace: 23/02/2017 Nahoru