Evropský Datový Portál

Výhody používání dat

Výhody používání dat

Výhod otevřených dat je celá řada, od větší efektivity veřejné správy, přes hospodářský růst soukromého sektoru až po větší společenský blahobyt.

Vyšší výkon díky otevřeným datům a větší efektivita veřejných služeb. Větší efektivity procesů a poskytování veřejných služeb lze dosáhnout díky mezioborovému sdílení dat, prostřednictvím kterého lze například získat přehled o zbytečných výdajích.

 

Výhody pro ekonomiku spočívají ve snadnějším přístupu k informacím, přičemž příslušný obsah a znalosti zase přispívají k rozvoji průkopnických služeb a tvorbě nových obchodních modelů.

 

Společenský blahobyt lze zvýšit díky výhodám transparentních a přístupných informací pro celou společnost. Otevřená data přispívají k lepší spolupráci, účasti a sociálním inovacím.

/cs/file/benefits-cspngbenefits-cs.png

 

Výhody pro ekonomiku spočívají ve snadnějším přístupu k informacím, přičemž příslušný obsah a znalosti zase přispívají k rozvoji inovativních služeb a tvorbě nových obchodních modelů.

Na rok 2016 se předpokládá velikost přímého trhu otevřených dat v EU 28+ ve výši 55,3 mld. eur. V letech 2016 až 2020 se trh rozroste o 36,9 % na hodnotu 75,7 mld. eur v roce 2020, včetně předpokládané inflace. Na období 2016–2020 se souhrnná velikost přímého trhu odhaduje na 325 mld. eur.

 

 

 

Vznikají nová pracovní místa díky stimulaci ekonomiky a větší poptávce po pracovnících, kteří jsou kvalifikovaní pro práci s daty. V roce 2016 bude v soukromém sektoru EU 28+ 75 000 pozicí pro práci s otevřenými daty. Do roku 2020 bude počet těchto pracovních míst činit téměř 100 000. Do roku 2020 se tak vytvoří téměř 25 000 nových přímých pracovních míst v oblasti otevřených dat.

 

Vyšší výkon veřejného sektoru díky otevřeným datům. Větší efektivity procesů a poskytování veřejných služeb lze dosáhnout díky mezioborovému sdílení dat, prostřednictvím kterého lze urychlit přístup k informacím. Dle předpokladů budou akumulované úspory nákladů v EU 28+ v roce 2020 činit 1,7 mld. eur

 

Díky otevřeným datům roste efektivita, protože používání dat v reálném čase umožňuje snadný přístup k informacím, které přispívají k lepšímu individuálnímu rozhodování. Posuzujeme podrobněji tři případové studie: jak mohou otevřená data zachraňovat život, jak je lze použít k úspoře času a jak jsou otevřená data přínosná životnímu prostředí. Otevřená data mají například potenciál zachránit ročně 7 000 životů díky časnějšímu zajištění resuscitace. Uplatnění otevřených dat v dopravě navíc může ušetřit 629 milionů hodin místo zbytečného čekání na silnicích po EU. 


 

Souhrn závěrů ekonomické studie výhod otevřených dat najdete zde: