Evropský Datový Portál

Zlatá kniha

Zlatá kniha

K podpoře organizací na cestě „automatické otevřenosti“ jsme vytvořili Praktickou příručku pro správce dat. Najdete v ní shrnutí všech potřebných informací k úspěšné realizaci iniciativy otevřených dat ve vaší organizaci. Příručka obsahuje informace o základních organizačních, technických a každodenních problémech, které s otevřenými daty souvisí – od používaných pojmů až po postupy, od zavedení po realizaci. Jednotlivé části Praktické příručky jsou uvedeny níže.