Evropský Datový Portál

Data

Data

Soubory dat

Portál umožňuje hledání a filtrování souborů dat z centrálního úložiště

Uživatelé mohou vyhledávat vícejazyčné vyhledávání pomocí klíčového slova nebo filtrovat soubory dat podle kategorie, místa, katalogu, štítků, formátů dat a licence.

Katalogy

Soubory dat se shromažďují z externích veřejných stránek a uspořádávají se do odpovídajících „katalogů“

Pro každou stránku, ze které shromažďujeme data, existuje „katalog“, v němž naleznete seznam všech příslušných souborů dat včetně informací o zdroji, zveřejňujícím subjektu, stavu shromáždění dat atd.

Kvalita metadat

Nástroj MQA monitoruje kvalitu metadat a vytváří grafické zprávy

Tento nástroj poskytuje přehled aktuálního stavu dostupnosti a přístupnosti každé distribuce. Kromě toho vytváří statistiku kompatibility souborů dat.

Správce SPARQL

Správce SPARQL umožňuje zadávat dotazy SPARQL v uložených propojených datech v úložišti datových souborů

Pomocí tohoto nástroje se zadávají uživatelem definované dotazy SPARQL do dotazovacího modulu Virtuoso.