Европейски Портал за данни

Какво предлагаме

Какво предлагаме

Европейският портал за данни събира метаданните на информацията в обществения сектор, която се предлага на обществените портали за данни в рамките на всички европейски държави. Също така предлага информация относно предоставянето на данни и ползата от повторното използване на данни.

Какво са свободно достъпни данни?

Свободно достъпни (правителствени) данни е информацията, която се събира, създава или купува от обществените органи (също така наричана информация в обществения сектор) и свободно достъпна за повторно използване за произволни цели. Лицензът ще определи условията за ползване. Принципите за данните със свободен достъп са описани подробно в отвореното определение.

Информацията в обществения сектор е информацията, която се съхранява от обществения сектор. Директивата относно повторната употреба на информацията в обществения сектор представя обща правна рамка за европейски пазар на данни, съхранявани от правителството. Тя е изградена около основните стълбове на вътрешния пазар: свободен поток на информация, прозрачност и лоялна конкуренция. Важно е да се отбележи, че не всички данни от информацията в обществения сектор са данни със свободен достъп.

Научете повече за Директивата за ИОС и други незаконодателни дейности на ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ в тази област.

 

За Европейския портал за данни

Освен събирането на метаданни, стратегическа цел на Европейския портал за данни е да се подобри достъпността и да се увеличи стойността на данните със свободен достъп:

  • Достъпност: С каква цел и за каква икономическа печалба? Обществена печалба? Демократична печалба? В какъв формат? Какво е критична маса?
  • Стойност: Как да получите достъп до тези данни? Къде да търсите? Как да се извеждат на първо място? В определена област, в различни области, във всички държави? На какъв език?

Европейският портал за данни се отнася до цялата верига на стойността на данните: от публикуването на данните до повторната употреба на данните.

 

Разделите на портала са посветени на:

Търсене на набори от данни: Създадени са категории, в които да се структурират метаданните, събрани от различните държави. Тези категории следват преразглеждането на профила за кандидатстване DCAT и са отнесени към тезауруса Eurovoc.

Предоставяне на данни: Този раздел помага за разбирането на данните със свободен достъп от гледна точка на доставчика на данни. Освен това се предлагат инструкции на лицата, които искат да предоставят данните от техния портал за данни на Европейския портал за данни.

Използване на данни: В този раздел подробно е описано как да се използват свободно достъпните данни, както и икономическите ползи от свободно достъпните данни.

Обучение и библиотека: Модули за електронно обучение за свободно достъпни данни, както и ръководства за обучение и база от знания, които се позовават на публикации за свободно достъпните данни и водещи проекти.

Portals can be national, regional, local or domain specific. We connect portals in the EU Member States, the European Economic Area (EEA), the European Free Trade Area (EFTA), the EU accession countries, and countries involved in the EU's neighbourhood policy. In addition, by harvesting the European Union Open Data Portal, we also cover European institutions, agencies and bodies and some cross-border content from EU-funded projects.

Научете се как да използвате портала

 

Европейският портал за данни събира метаданните на обществените данни, които са достъпни на територията на Европа. Каталозите с данни за произход могат да съдържат набори от данни с грешки. Порталът ще направи оценка на тези грешки и ще съобщи за тях на собствениците на каталозите. Това ще допринесе за подобряване на качеството на метаданните и наличните данни в цяла Европа.

Този портал е разработен от Европейската комисия с подкрепата на консорциум, ръководен от Capgemini Invent, който включва INTRASOFT International, Fraunhofer Fokus, con terra, Sogeti, Университета на Саутхемптън, Time.Lex, 52 North и Lisbon Council.

За специални запитвания щракнете на следната връзка.

Обхватът на свободно достъпните данни, използван в рамките на Европейския портал за данни, включва данните, публикувани от публичните администрации или от тяхно име.

Метаданните съдържат информацията, предоставена с данните, зададени от първоначалния издател. За данните може да се прилагат различни лицензи. Също така данните може да са без лиценз. Лицата, които повторно използват данните се приканват да проверят със собствениците/издателите на данните какви общи условия се прилагат при повторното използване на данните.