Европейски Портал за данни

Информационни бюлетини и доклади

Информационни бюлетини и доклади

Осигурен е лесен достъп до всички доклади, написани от екипа на проекта Европейски портал за данни. Той съдържа икономическия анализ, оценка на развитието на свободно достъпните данни и различни аналитични доклади.

Филтър

Videos

Extensive Studies

Analytical Report

European Data Portal User Manual

European Data Portal Presentation Material

Open Data Goldbook for Data Managers and Data Holders

Source code of the European Data Portal

API access URLs

API Documentation

EDP Download Statistics