Европейски Портал за данни

Използване на случаи

Използване на случаи

Тази част от портала съдържа случаи на използване както от издатели, така и от многократни потребители на свободно достъпни данни. Посочените по-долу случаи на използване са събрани чрез формуляра „Разкажете ни своята история“ на портала или са споделени с нас от други контакти. Този раздел на портала ще се разширява с времето.

Филтър

Belgium
Сектор:
Regions & Cities
Nature:
Website
Description:

Website combining real estate data to provide housing information...

15/01/2016
Czech Republic
Сектор:
Economy & Finance
Nature:
Service
Description:

Visualisation of how the budget of the Ministry of Finance is...

15/01/2016
Finland
Сектор:
Transport
Nature:
Application
Description:

Mobile application that helps visually impaired people to navigate...

15/01/2016
France
Сектор:
Science & Technology
Nature:
Service, Visualisation
Description:

Visualisation of geospatial data from various sources.

15/01/2016
France
Сектор:
Environment, Health
Nature:
Service, Website
Description:

Finding air quality and weather details of cities around the world...

15/01/2016
Germany
Сектор:
Health
Nature:
Platform, Website
Description:

Database that contains ongoing clinical trials people can register...

15/01/2016
Greece
Сектор:
Environment
Nature:
Website
Description:

Research project that aims to make open geospatial data easy to...

15/01/2016
Ireland
Сектор:
Economy & Finance
Nature:
Service
Description:

Service that helps businesses to manage credit risk, prevent fraud...

15/01/2016
Italy
Сектор:
Population & Society
Nature:
Website
Description:

Website offering access to statistical globalisation figures.

15/01/2016
Italy
Сектор:
Economy & Finance
Nature:
Website
Description:

Visualisations on how governments are spending their budget.

15/01/2016

Pages