Европейски Портал за данни

Използване на случаи

Използване на случаи

Тази част от портала съдържа случаи на използване както от издатели, така и от многократни потребители на свободно достъпни данни. Посочените по-долу случаи на използване са събрани чрез формуляра „Разкажете ни своята история“ на портала или са споделени с нас от други контакти. Този раздел на портала ще се разширява с времето.

Филтър

Portugal
Сектор:
Environment, Justice, Legal System & Public Safety
Nature:
Application
Description:

FireRisk informs users real-time about the potential risk of a...

13/10/2016
Czech Republic
Сектор:
Science & Technology
Nature:
Application
Description:

Reports the safety situation in a given location at a given time...

22/09/2016
Denmark
Сектор:
Energy
Nature:
Service
Description:

Intelligent and dynamic calculations of energy saving measures...

22/09/2016
Italy
Сектор:
Government & Public Sector
Nature:
Service
Description:

Compare schools based on selection of criteria

22/09/2016
Moldova
Сектор:
Government & Public Sector
Nature:
Website
Description:

Compare schools based on selection of criteria

22/09/2016
United Kingdom
Сектор:
Government & Public Sector
Nature:
Website
Description:

Access to local open data

22/09/2016
United Kingdom
Сектор:
Transport
Nature:
Application
Description:

Suggestions for alternative routes based on real-time traffic...

22/09/2016
Estonia
Сектор:
Economy & Finance, Government & Public Sector
Nature:
Website
Description:

Financial data from the government sector is made more transparent...

20/09/2016
Finland
Сектор:
Government & Public Sector
Nature:
Service
Description:

National legislation available online and easy to search

20/09/2016
Hungary
Сектор:
Government & Public Sector
Nature:
Service
Description:

National legislation available online and easy to search

20/09/2016

Pages