Европейски Портал за данни

Използване на случаи

Използване на случаи

Тази част от портала съдържа случаи на използване както от издатели, така и от многократни потребители на свободно достъпни данни. Посочените по-долу случаи на използване са събрани чрез формуляра „Разкажете ни своята история“ на портала или са споделени с нас от други контакти. Този раздел на портала ще се разширява с времето.

Филтър

Spain
Сектор:
Population & Society
Nature:
Application
Description:

Management application for nautical and tourist schools that...

17/01/2018
Spain
Сектор:
Economy & Finance
Nature:
Application
Description:

Web application that builds and exploits knowledge graphs using...

17/01/2018
Spain
Сектор:
Regions & Cities
Nature:
Platform
Description:

Carto allows clients to create analytical tools to facilitate...

17/01/2018
Spain
Сектор:
Government & Public Sector
Nature:
Service
Description:

Web application that uses technology and journalism to facilitate...

17/01/2018
Spain
Сектор:
Economy & Finance
Nature:
Service
Description:

Web application that combines business information to offer a real...

17/01/2018
Spain
Сектор:
Economy & Finance
Nature:
Website
Description:

Software provider that tracks all market and technological...

17/01/2018
Spain
Сектор:
Economy & Finance
Nature:
Service
Description:

Marketing software development and CRM for other companies to know...

17/01/2018
Spain
Сектор:
Economy & Finance
Nature:
Application
Description:

Application that provides a tool to process and represent...

17/01/2018
Spain
Сектор:
Economy & Finance
Nature:
Application
Description:

Web application that provides information about public procurement...

17/01/2018
Spain
Сектор:
Economy & Finance
Nature:
Service
Description:

Web application that collects data from AEMET (State...

17/01/2018

Pages