Европейски Портал за данни

Използване на случаи

Използване на случаи

Тази част от портала съдържа случаи на използване както от издатели, така и от многократни потребители на свободно достъпни данни. Посочените по-долу случаи на използване са събрани чрез формуляра „Разкажете ни своята история“ на портала или са споделени с нас от други контакти. Този раздел на портала ще се разширява с времето.

Филтър

Belgium
Сектор:
Education, Culture & Sport
Nature:
Website
Description:

The FRIS Onderzoeksportaal offers a perspective on publicly funded...

07/10/2019
Belgium
Сектор:
Population & Society
Nature:
Website
Description:

Euromaps visualizes life updates about a variety of sectors, such...

07/10/2019
France
Сектор:
Population & Society
Nature:
Application
Description:

OnDijon wants to optimise and pool urban equipment to facilitate...

07/10/2019
Germany
Сектор:
Population & Society
Nature:
Application, Website
Description:

Ask Helmut helps urbanites and tourists to discover the best...

07/10/2019
Netherlands
Сектор:
Environment
Nature:
Website
Description:

Informatiehuis Marien offers a global overview of the chemical and...

07/10/2019
Netherlands
Сектор:
Education, Culture & Sport
Nature:
Application
Description:

Meesterwerken contains more than 111,000 descriptions of objects...

07/10/2019
United Kingdom
Сектор:
Population & Society
Nature:
Website
Description:

Avuxi helps travelers and businesses to make quick decisions when...

07/10/2019
United Kingdom
Сектор:
Education, Culture & Sport
Nature:
Application
Description:

Course Match helps students explore their educational options, and...

07/10/2019
United Kingdom
Сектор:
Education, Culture & Sport
Nature:
Website
Description:

Culture Everywhere is a platform that helps arts and heritage...

07/10/2019
United Kingdom
Сектор:
Education, Culture & Sport
Nature:
Website
Description:

MeathHeritage.com features live information from the National...

07/10/2019

Pages