Европейски Портал за данни

Използване на случаи

Използване на случаи

Тази част от портала съдържа случаи на използване както от издатели, така и от многократни потребители на свободно достъпни данни. Посочените по-долу случаи на използване са събрани чрез формуляра „Разкажете ни своята история“ на портала или са споделени с нас от други контакти. Този раздел на портала ще се разширява с времето.

Филтър

Bulgaria
Сектор:
Economy & Finance
Nature:
Company
Description:

BizPortal is a web-based public procurement and EU grants...

26/03/2018
Cyprus
Сектор:
Government & Public Sector
Nature:
Application
Description:

The website offers new ways to visualise election data and inform...

26/03/2018
Cyprus
Сектор:
Education, Culture & Sport
Nature:
Application
Description:

City of Nicosia is the official tourist guide to Nicosia.

26/03/2018
Cyprus
Сектор:
Environment
Nature:
Application
Description:

The Official Air Quality Cyprus mobile application provides live...

26/03/2018
Europe
Сектор:
Government & Public Sector
Nature:
Application
Description:

PoliVisu enhances public involvement and support in urban policy...

26/03/2018
Italy
Сектор:
Regions & Cities
Nature:
Company
Description:

YouCity supports citizens and public organisations realising...

26/03/2018
Italy
Сектор:
Education, Culture & Sport
Nature:
Company
Description:

Eggon is an innovative startup which uses technology to simplify...

26/03/2018
Italy
Сектор:
Science & Technology
Nature:
Company
Description:

The Linked Data Center helps any business in extracting value from...

26/03/2018
Italy
Сектор:
Regions & Cities
Nature:
Company
Description:

Helps organisations to build a data driven geo-ecosystem.

26/03/2018
Italy
Сектор:
Population & Society
Nature:
Company
Description:

Data Ninja is a skill-based hub bringing together professionals...

26/03/2018

Pages