Европейски Портал за данни

Използване на случаи

Използване на случаи

Тази част от портала съдържа случаи на използване както от издатели, така и от многократни потребители на свободно достъпни данни. Посочените по-долу случаи на използване са събрани чрез формуляра „Разкажете ни своята история“ на портала или са споделени с нас от други контакти. Този раздел на портала ще се разширява с времето.

Филтър

Belgium
Сектор:
Transport
Nature:
Application
Description:

This application helps users to navigate through Brussels.

18/09/2017
Belgium
Сектор:
Regions & Cities
Nature:
Platform
Description:

Co-Libry assists users to find their new home.

18/09/2017
Belgium
Сектор:
Economy & Finance
Nature:
Platform
Description:

Companytracker collects data from several public sources about...

18/09/2017
Bulgaria
Сектор:
Environment
Nature:
Platform
Description:

This platform simplifies the management of flight control.

18/09/2017
France
Сектор:
Transport
Nature:
Application
Description:

This application provides you with all your train information.

18/09/2017
Germany
Сектор:
Environment
Nature:
Application
Description:

This application enables building operators to manage their...

18/09/2017
Germany
Сектор:
Economy & Finance
Nature:
Service
Description:

The service provides customers with deeper insights into their...

18/09/2017
Germany
Сектор:
Economy & Finance
Nature:
Platform
Description:

IPlytics offers an online-based market intelligence tool.

18/09/2017
Netherlands
Сектор:
Government & Public Sector
Nature:
Platform
Description:

1848.nl provides political news feeds.

18/09/2017
Norway
Сектор:
Environment
Nature:
Application
Description:

This application provides tells you whether it rains or whether...

18/09/2017

Pages