Европейски Портал за данни

Използване на случаи

Използване на случаи

Тази част от портала съдържа случаи на използване както от издатели, така и от многократни потребители на свободно достъпни данни. Посочените по-долу случаи на използване са събрани чрез формуляра „Разкажете ни своята история“ на портала или са споделени с нас от други контакти. Този раздел на портала ще се разширява с времето.

Филтър

Austria
Сектор:
Transport
Nature:
Platform
Description:

The platform consolidates all public transport worldwide on a...

12/07/2019
Croatia
Сектор:
Population & Society
Nature:
Platform
Description:

The platform allows parents to find and compare kindergartens in...

12/07/2019
Finland
Сектор:
Economy & Finance
Nature:
Website
Description:

The website allows citizens, companies, and interested parties to...

12/07/2019
Germany
Сектор:
Transport
Nature:
Website
Description:

BrokenLifts is a Berlin-focused website that visualises broken...

12/07/2019
Germany
Сектор:
Health
Nature:
Application
Description:

Users of Toilet Map can find the nearest public toilet to their...

12/07/2019
Germany
Сектор:
Population & Society
Nature:
Application
Description:

With this application, users can discover population development...

12/07/2019
Ireland
Сектор:
Transport
Nature:
Website
Description:

Users receive real-time information on Irish public transport. The...

12/07/2019
Netherlands
Сектор:
Justice, Legal System & Public Safety
Nature:
Website
Description:

The website supports users in finding different polling station...

12/07/2019
Portugal
Сектор:
Justice, Legal System & Public Safety
Nature:
Platform
Description:

Fogos maps fires in Portugal on a map. Users can see the intensity...

12/07/2019
Switzerland
Сектор:
Education, Culture & Sport
Nature:
Application, Website
Description:

Badimeter provides the user with information on all public open...

12/07/2019

Pages