Европейски Портал за данни

Работа с данни

Работа с данни

Ползи от използването на данни

Използването на свободно достъпни данни създава икономическа стойност благодарение на разработването на нови продукти и услуги

Научете повече за стойността на свободно достъпните данни по отношение на размера на пазара, броя на създадените работни места, намаляването на разходите в публичния сектор и повишаването на ефективността. Също така открийте допълнителните ползи от използването на свободно достъпни данни!

Контролен списък

Трябва да преминете през няколко основни стъпки, преди да започнете да използвате данните

В контролния списък са изброени основните стъпки за използване на данните. Също така е включена целта за използване на данните, видовете лиценз, които трябва да се проверят, файловите формати и качеството на данните.

Споделете с нас вашата история

Бихме искали да знаем как използвате свободно достъпните данни — споделете с нас!

Имате добър пример за повторно използване на данни, който искате да споделите с изследователския екип? Разкажете ни вашата история и ни помогнете да създадем колекция от европейски примери за повторното използване на свободно достъпни данни, включително повторно използване в комбинация с данни, получени от неправителствени източници.