Европейски Портал за данни

Обучение и библиотека

Обучение и библиотека

Електронно обучение

13 модула, които включват необходимата информация за работа със свободно достъпни данни

Този раздел съдържа интерактивна среда за обучение, която е разделена на различни теми, за да научите повече за свободно достъпните данни и разширените технически данни.

Помощник за обучение

Представете ваш разговор, конферентна сесия или обучение за свободно достъпните данни

Колекцията за обучение предлага материали и ресурси за провеждане на сесии за обучение по всяка една тема, свързана със свободно достъпните данни. Просто изберете план за сесията, персонализирайте го с ваше съдържание и го представете.

Библиотека

Нарастващ архив със свободно достъпни данни на материали, новини и други

Библиотеката предлага централна точка за достъп до материали, които се отнасят до свободно достъпните данни. Тук се предлагат много материали от проекти, финансирани от ЕС. Този раздел на портала ще става все по-голям с течение на времето.