Европейски Портал за данни

Помощник за обучение

Помощник за обучение

Добре дошли в Европейския портал за данни. Тази колекция ще ви помогне да преминете курс на обучение с основните знания за свободно достъпните данни и ще ви предостави необходимите ви помощни материали.

По-долу ще намерите списък на 16 кратки сесии за обучение (1—3 часа), предназначени за всеки, който иска да научи повече за свободно достъпните данни. Сесиите съответстват на 16-те модула за електронно обучение създадени от ЕПД.

Всяка сесия обхваща различна тема от обучението за свободно достъпните данни. Сесиите са подходящи за всички нива — от напълно начинаещ до експерт.

Използване на нашите материали за обучение

Европейският портал за данни не предлага помощ при използването на учебните материали, публикувани тук. Всяко използване на материалите е по преценка на отделния инструктор и те не бива да се представят като гледна точка или позиция на Европейската комисия, Европейския портал за данни или партньорските институции, участващи в създаването на портала.

Лиценз

Всички материали са достъпни съгласно лиценз Creative Commons Share Alike-Attribution (CC-BY-SA). В презентацията ви трябва да се включат съответните благодарности и да се направи препратка за споделяне или към друг акаунт, в който материалите да са налични в електронна поща.