Европейски Портал за данни

Доклади за свободно достъпни данни

Доклади за свободно достъпни данни

Написани са множество доклади за свободно достъпните данни и свързаните технически, тематични, политически и организационни теми. Тази страница предоставя преглед на проучвания и доклади, написани на равнище държави членки или на европейско равнище (проект).

Филтър

Година Държава Заглавие Тип на доклад
2017 Europe ePSI Platform PSI Scoreboard Open Data Community reports
2017 Europe ePSI platform scoreboard Open Data Community reports
2017 Germany Value Creation in the Digital Age Open Data Community reports
2016 Europe Best Practice: (Re)use federated tools Open Data Community reports
2016 Europe Best Practice: Categorise openness of data Open Data Community reports
2016 Europe Best Practice: Dataset Criteria Open Data Community reports
2016 Europe Best Practice: Develop and Implement a Cross Agency Strategy Open Data Community reports
2016 Europe Best Practice: Enable feedback channels for improving the quality of existing government data Open Data Community reports
2016 Europe Best Practice: Enable quality assessment of open data Open Data Community reports
2016 Europe Best Practice: Encourage crowdsourcing around PSI Open Data Community reports

Pages