Европейски Портал за данни

Практическо ръководство

Практическо ръководство

С цел да подкрепи организациите по пътя им към „свободния достъп по подразбиране“, беше създадено Практическо ръководство за свободно достъпни данни за мениджъри на данни. В това Практическо ръководство се обобщава всичко, което трябва да знаете, за да изпълните успешно инициатива в областта на свободно достъпните данни в рамките на вашата организация. Можете да очаквате това ръководство да обхване основните организационни, технически и ежедневни предизвикателства, свързани със свободно достъпните данни; от терминология, до процеси, от прилагане до изпълнение. Различните раздели на Практическото ръководство са представени по-долу.