Европейски Портал за данни

Импорт на данни

Импорт на данни

Практическо ръководство

Практически насоки за всичко, което искате да знаете за споделянето на свободно достъпни данни

Практическото ръководство включва персонализирана информация за различни целеви групи, като използва четири предварително зададени роли: лице, вземащо решения, мениджър на данни, разработчик и сътрудник.

Предоставяне на данни

Нарастващият брой регионални и национални портали ще предоставят своите данни на Европейския портал за данни

В този раздел се предоставя допълнителна информация за това какво трябва да направите, за да предоставите данни на този портал, както и контролен списък, който ще ви запознае с този процес стъпка по стъпка.

 

Първи стъпки

Запознайте се с програмата за електронно обучение за свободно достъпни данни и как да я използвате

Научете повече за свободно достъпните данни в една интерактивна среда за обучение. Това ще ви помогне да разберете по-добре същността на свободно достъпните данни, как да публикувате набори от данни, включително техническите изисквания и др.