Европейски Портал за данни

Инструменти за работа с данни

Инструменти за работа с данни

Набори от данни

Порталът позволява търсене и филтриране на наборите от данни от неговото централно хранилище

Потребителите могат да използват многоезично търсене по ключова дума и/или филтриране на наборите от данни по категория, местоположение, съхранение, тагове, формат на данните и лиценз.

Каталози

Наборите от данни се събират от външни обществени сайтове и се структурират в съответните „каталози“

„Каталог“ съществува за всеки сайт, от който са събрани данни, и той предоставя списък на всички основни набори от данни, както и информация за техния източник, издател, състояние при събиране и др.

Качество на метаданните

Инструментът MQA следи за качеството на метаданните и генерира графични отчети

Този инструмент предлага преглед на текущото състояние на наличността и достъпността на всяко едно разпространение. Освен това той генерира статистически данни за съответствието на наборите от данни.

SPARQL Manager

SPARQL manager позволява SPARQL заявките да се предават към свързаните данни в хранилището на наборите от данни

Този инструмент е отговорен за управлението на дефинирани от потребителя SPARQL заявки в машината за заявки Virtuoso.